வீரவணக்கம் -கரும்புலிகள் நாள் யூலை 5

கரும்புலிகள் காலம் எழுதிகளின் சுவடுகள் கவிதை “துளிகள் ” காணொளியில்


—————————

  1. கரும்புலி கப்டன் மில்லர்
  2. லெப்.கேணல் போர்க்
  3. மேஜர் டாம்போ
  4. கப்டன் அங்கயற்கன்னி
  5. எல்லாளன் நடவடிக்கை
  6. வான்கரும்புலிகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s