கடற்கரும்புலி கப்டன் அருள்ஜோதி வீரவணக்கம்


நிலை : கடற்கரும்புலி கப்டன்
இயக்கப்பெயர் : அருள்ஜோதி
பெயர் : சியாமளா
தந்தை பெயர் : முத்துலிங்கம்
பால் : பெண்
நிலையான முகவரி : காரைநகர்-யாழ்ப்பாணம்
பிறந்த திகதி : 02-09-1976


10.09.1995 அன்று யாழ்-காங்கேசன்துறை துறைமுகத்தினுள் தரித்து நின்ற சிறிலங்கா கடற்படையின் தரையிறங்கும் கலம் மீதான கரும்புலித் தாக்குதலில் வீரசாவை தழுவிக்கொண்டார்

ஈழவிம்பகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s