“தேசத்தின் குரல்” எம்மை விட்டுப் பிரிந்து இன்றுடன் நாலு ஆண்டுகள்…..காணொளி


சாவைச் சந்திப்பதற்கு மனிதன் துணிய வேண்டும் அந்தத் துணிவிலும், தெளிவிலும், விழிப்பிலுமே மனித வாழ்வு அர்த்தமுள்ளதாக அமையும்”;. என்று அடிக்கடி கூறிய பிரமஞானி. அதன் நிதர்சனத்தோடு சாவை அணைத்துக்கொண்ட சரித்திர நாயகனின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு இன்று.

எமது இறுதி இலட்சியமாம் தமிழீழ தனியரசை அடையும் தமிழர்கள் நாம் ஓயமாட்டோம் என தேச விடுதலைக்காய் விழி மூடிய எம் வீர செல்வங்கள் மேல் உறுதி எடுத்துகொள்வோம்.

“தமிழரின் தாகம் தமிழீழ தாயகம்”

சபைகளை வென்ற சாணக்கியன் புதுவையின் குரலில்
நெஞ்சை உருக்கும் வரிகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s