முள்ளிவாய்க்காலில் கொல்லப்பட்ட உறவுகளுக்கும் போராளிகளுக்கும் வீரவணக்கம்

முள்ளிவாய்க்காலில் தமிழீழ விடுதலைக்கு தம்மை ஆகுதியாக்கிய எமது போரளிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் எமது வீரவணக்கம்
—————————-

http://www.youtube.com/p/D85CF321FFB40071?hl=en_US&fs=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s