முதலாவது கடற்கரும்புலிகளின் வீரவணக்கம்


10.07.1990 அன்று மேஜர் காந்தரூபன், கப்டன் வினோத்,கப்டன் கொலின்ஸ் ஆகியோர் வல்வெட்டித்துறைக் கடலில் சிறிலங்காவின் கடற்படைக் கப்பல் ‘எடித்தாரா’ மீது முதலாவது கடற்கரும்புலித்தாக்குதலை செய்து கடற்கரும்புலித் தாக்குதலை ஆரம்பித்து வைத்தார்கள்

One thought on “முதலாவது கடற்கரும்புலிகளின் வீரவணக்கம்

  1. Hi… Website designers and Editors… This is one of the best websites to remember our Eelam history and liberation battle which should be remembered lifelong both inside and outside of Sri Lanka. We take our hats off to your own active updates and milestone stuffs in your website at all time and especially for the designs and colours of your website. Website journals should have a clear way about their nation and cultures.We Tamils will win at last. Tamil heritage is in our blood. We are proudest nation in this world. Have a smooth going forever and ever. We enjoyed your all updates including the local news papers’ links. Keep going ahead. No struggle at all in your path. Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s