சரித்திரத்தின் சரித்திரம் மேதகு வே.பிரபாகரன் -01 – LOTUS தொலைக்காட்சி

bala praba tselvanlotus-tvLOTUS தொலைக்காட்சி 20-1-2013 அன்று இரவு 9,00 மணிக்கும் 11,00 மணிக்கும் சரித்திரத்தின் சரித்திரம் என்ற தொடரில் மேதகு வே.பிரபாகரன் அவர்கள் பற்றிய செய்தித் தொகுப்பினை வெளியிட்டது. அதன் காணொளி வடிவம் இது.

உலகத் தமிழர்களின் தலைவரான அவரின் செய்தியினைச் சிறப்பாக வெளியிட்டமைக்குத் தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் தனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்ளும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s