புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுக்காக முன்னால் போராளிகளின் அவலங்கள் குறும்படம்

புலம்பெயர்ந்து வாழும் அனைத்து எங்கள் உறவுகளும், எங்கள் உயிரையும், உரிமையையும் காக்க ஆயுதம் தூக்கி போராடிய எங்கள் போராளிச் செல்வங்களுக்கு உதவி செய்ய முன் வர வேண்டும்.tamils struggle army

எங்களுக்காக போராடியாவர்களுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ..

விடுதலை புலிகளின் பணங்களை கொள்ளை அடித்து விட்டு சொகுசாக வாழும்…. புலம்பெயர்ந்தவர்கள் இவர்களுக்கு உதவ முன்வருவார்களா ?