கார்த்திகை மாதம் வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட கரும்புலி மாவீரர்கள்

BT LTTE NOV