தலைவர் பிரபாகரனின் சிந்தனையிலிருந்து

praba quotes 2

நான் எனது மக்களுக்காகப் போராடும் ஒரு விடுதலைப் போராளி.

http://www.eelamview.com/2010/07/25/leader-velupillai-prabaharans-quotes/

prabakaran quotes 1