தமிழீழ விடுதலைப் போரில் வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட கரும்புலி மாவீரர்கள்

தமிழீழ தாயக விடுதலைக்காய் தமது இன்னுயிர்களை ஈகம் செய்த கரும்புலி வீரர்களில் 2004ம் ஆண்டுவரை வீரச்சாவை அணைத்துக் கொண்ட கரும்புலிகளின் பெயர் விபரங்கள் இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளன PDF —Black Tigers Details http://www.veeravengaikal.com/index.php/blacktigers1 January கடற்கரும்புலிகள் லெப்.கேணல் நளா – மேஜர் வஞ்சியின்பன் வீரவணக்க நாள் February மாசி மாதம் வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட கரும்புலி மாவீரர்கள் 01.02.1998 வீரச்சாவைத் தழுவிய கரும்புலிகள் வீரவணக்க நாள் 07-02-2003 ,நெடுந்தீவு கடற்பரப்பில் வீரச்சாவை தழுவிய கரும்புலி மாவீரர்களின் வீரவணக்க நாள்… Read More தமிழீழ விடுதலைப் போரில் வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட கரும்புலி மாவீரர்கள்