முன்னாள் போராளிகளின் அவலநிலை போராளிகளின் அவலநிலை -1 ,என் இனமே என் சனமே என்னை உனக்குத் தெரிகிறதா ?

ex-ltte-members-now-poor

நன்றி IBC TAMIL