கடற்புலிகளின் துணைத் தளபதி : லெப் கேணல் சாள்ஸ் வரலாறு காணொளி

http://www.eelamview.com/2013/06/11/lt-col-charls/