தமிழர்களை தலை நிமிர்த்திய தலைவன் பிரபாகரன் காணொளி

தேசியத் தலைவரின் 50வது அகவையை ஒட்டி நிதர்சனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட தமிழர்களின் நிமிர்வு முழுமையான காணொளி பிரபல தமிழ் உணர்வாளர்களின் செவ்விகளோடு