முள்ளிவாய்க்காலில் கொல்லப்பட்ட உறவுகளுக்கும் போராளிகளுக்கும் வீரவணக்கம்

முள்ளிவாய்க்காலில் தமிழீழ விடுதலைக்கு தம்மை ஆகுதியாக்கிய எமது போரளிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் எமது வீரவணக்கம் —————————- http://www.youtube.com/p/D85CF321FFB40071?hl=en_US&fs=1

2007,2008 தை வீரகாவியமான மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்

கல்லறைத் தொட்டிலிலே 2007 ,2008 தை காவியமான மாவீரர்களைச் சுமந்து- தமிழீழ தாயக விடுதலைக்காய் தமது இன்னுயிரை ஈந்த இந்த வீரமறவர்களிற்கு எமது வீரவணக்கங்கள். இதே நாளில் வீரச்சாவைத் தழுவிய ஏனைய மாவீரர்களிற்கும் எமது வீரவணக்கங்கள். ஈழவிம்பகம் 2007ம் ஆண்டு தை காவியமான மாவீரர்கள் #gallery-1 { margin: auto; }#gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; }#gallery-1 img { border: 2px solid rgb(207, 207,… Read More 2007,2008 தை வீரகாவியமான மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்