நாங்கள் உயிருடன் இருக்க மாட்டோம் -புதுவை இரத்தினதுரை

புதுவையின் ஆழ வரிகளை ஒரு முறை நின்று கேளுங்கள் ஈழ விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் விடுதலைக் கவிஞர் புதுவை இரத்தினதுரை – போராட்டத்தில் பங்கேற்று புரட்சிப் பாக்களை எழுதி இளைஞர்களை எழுச்சிகொள்ள செய்தவர். “இழந்து போனவனுக்கு வாழ்க்கை துயரம்எழுந்து நடப்பவனுக்கு எல்லாமே மதுரம்”“துயரம் அழுவதற்காக அல்ல… எழுவதற்காக – இத்தகைய மகத்தான சொற்களை கவிதையாக எழுதியவர் அவர், ஆதலால், ஆற்றுப்படுத்திய மனத்துடன் கவிஞருக்கு பதிவை… ”அட மானுடனே!தாயகத்தைக் காதலிக்கக் கற்றுக்கொள்பெற்ற தாய் சுமந்தது பத்து மாதம்நிலம் சுமப்பதோ… Read More நாங்கள் உயிருடன் இருக்க மாட்டோம் -புதுவை இரத்தினதுரை