எனது வரலாற்றைத் தலைகீழாக மாற்றியமைக்க யாருக்கும் உரிமையில்லை…! @pearl_action @PEARL_Action #Tamil #Eelam #Tamildiaspora

Pearl அமைப்பின் நிம்மி கௌரிநாதன் உலகெங்கும் திரிந்து பெண்ணியத்தை ஆராய்வதைப் பற்றி நாம் விமர்சிக்கவில்லை. தமிழீழப் பெண்ணியத்தை அவர் ஆராயத்தொடங்கிய 2009 இற்குப் பின்பான காலத்தில், தமிழீழத்தில் போய் நின்றுகொண்டு, போராடப் போனதற்கான காரணத்தை முன்னாள் பெண்போராளிகளிடம் வினவினால் இப்போது அங்கிருக்கும் சூழ்நிலையில் அவர்கள் துணிந்துபேச வாய்ப்பிருக்கிறதா…? “எங்களுக்கு வேறு வழியிருக்கவில்லை” என்பதுதான் பதிலாக இருக்கும். இதையே லெப்.மாலதியின் காலத்திலிருந்து ஆராய்ந்திருந்தால் தெளிவான பதில் கிடைத்திருக்கும். ஒன்று அவர் ஆய்வுகளின் போது போராட்டகால ஆரம்பத்தையும் ஆராய்ந்திருக்கவேண்டும். அல்லது;… Read More எனது வரலாற்றைத் தலைகீழாக மாற்றியமைக்க யாருக்கும் உரிமையில்லை…! @pearl_action @PEARL_Action #Tamil #Eelam #Tamildiaspora

Writings of Tamil Tiger Women

Translations of some of the writings of iyakkam women —Writings of Tamil Tiger Women Iyakkam I will wait … by Samarvili(In “Velichcham” Pearl issue marking 25 years of publication, 2001. Note: Kin in this poem refers to fellow comrades.) Midnight… Vultures surrounded the village. Dozing villagers sacrificed to the demon. My eyes blinded in anger. A… Read More Writings of Tamil Tiger Women

Tamil Eelam heroes memorial houses-துயிலும் இல்லங்கள்

TAMIL EELAM STRUGGLE FOR FREEDOM மாவீரர் –  அணையாத தீபங்கள் “நான் உயிருக்குயிராக நேசித்த தோழர்கள், என்னோடு தோளோடு தோள் நின்று போரடிய தளபதிகள் நான் பல்லாண்டு காலமாக வளர்த்தெடுத்த போரளிகள் களத்தில் வீழும் போதெல்லாம் எனது இதயம் வெடிக்கும். ஆயினும் சோகத்தால் நான் சோர்ந்து போவதில்லை. இந்த இழப்புக்கள் எனது இலட்சிய உறுதிக்கு மேலும் உரமூட்டியிருக்கின்றன.”   Velupillai Pirabaharan on மாவீரர் உங்கள் உடல்கள் சாய்ந்ததால், எங்கள் தலைகள் நிமிர்ந்தன.. இன்று.. நாங்கள் வெறும்… Read More Tamil Eelam heroes memorial houses-துயிலும் இல்லங்கள்