மூத்த தளபதி லெப்.கேணல் பொன்னம்மான் மற்றும் 9 மாவீரர்களின் வீரவரலாறு காணொளி

* லெப்.கேணல் பொன்னம்மான் மற்றும் 9 மாவீரர்களின்  வீரவணக்க நாள் மேஜர் கேடில்ஸ் வீரவணக்க நாள் தமிழ் தேசிய போராளி சுபா. முத்துகுமார் வீரவணக்கம்